Ny bolig?
Smart å bo
i borettslag

Arendal Boligbyggelag og OBOS har lang erfaring med å bygge og forvalte borettslag. En ny bolig hvor begge disse aktørene står bak er et trygt valg.

Hva er et borettslag? Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier. Det betyr at du eier en andel som gir deg enerett til din egen bolig, og rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. Når du eier en bolig i et borettslag, er du en del av et godt organisert fellesskap, som gir deg en enklere og tryggere hverdag både når det gjelder vedlikehold og økonomi. Som eier har du medbestemmelse i hvordan du ønsker at borettslaget skal drives.

borettslag
et trygt valg!

Fellesskap, hvis du vil.
I Moy Terrasse er det lagt vekt på unike fellesskapsløsninger som den enkelte boligeier kan benytte etter behov. Et stort felleshus gir rom for festlokale, hobbyrom, trimrom og gjestehybel. Her kan du samle din familie til bursdager i festlokalet, eller dyrke din hobby i hobbyrommet. Har du grønne fingre får du også mulighet til å dyrke grønnsaker i drivhuset. Det er styret i borettslaget som lager reglene rundt bruken av fellesrommene.

Hvem bestemmer i et borettslag? En gang i året er det generalforsamling. Dette er den øverste bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett til å delta på møtet, til å komme med forslag og til å stemme over saker som gjelder borettslaget. På generalforsamlingen velges det et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen av eiendommen. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet. Arendal Boligbyggelag vil være forretningsfører for borettslaget og vil stå for regnskapsførsel og bistå med annen administrasjon. Det vil bli løpende kontakt mellom styret i borettslaget og Arendal Boligbyggelag i driftsfasen. Arendal Boligbyggelag har ca 60 års erfaring med borettslag og ønsker å ivareta borettslagets interesser.

Vedlikehold
Du har ansvar for vedlikehold av din bolig (bruksenhet), slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de andre eierne. Det samme ansvar har borettslaget for fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute, etc. Borettslaget forsikrerbygningene, men du må skaffe deg egen innboforsikring.

Salg og utleie
Du kan fritt selge eller leie ut boligen din, ihht reglene i borettslagsloven. Hovedregelen er at det bare er fysiske personer som kan eie en bolig i et borettslag, og ingen kan eie mer enn én. Din bolig kan kjøpes på forkjøpsrett av andre medlemmer i Arendal Boligbyggelag. Hovedregelen for utleie er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Det er styret i borettslaget som formelt godkjenner utleie.
Fellesgjeld og skattefradrag
Når du kjøper bolig i nytt borettslag, vil en del av kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig lån som Arendal Boligbyggelag har forhandlet frem for alle boligene samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet som du betaler gjennom felleskostnadene. Når du skal kjøpe en bolig i Moy Terrasse borettslag, står det tydelig i prislisten hvor stor din andel av fellesgjelden blir. Du får fradrag for deler av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom du har inntekt du betaler skatt av. I tillegg får du formuefradrag for din andel av fellesgjelden. I Moy Terrasse borettslag finansieres en stor del av kjøpesummen gjennom en andel i borettslagets felleslån. Resterende del av kjøpesummen finansieres av kjøper. Det er innvilget 40 års nedbetaling på lånet, hvorav de første 20 er uten avdrag. Dette gir en langsiktig og trygg finansiering. Dersom det ikke er ønskelig med fellesgjeld kan dette velges på kjøpstidspunktet eller senere etter nærmere avtale med Arendal boligbyggelag, såkalt Individuell nedbetaling av fellesgjeld.  

Vedlikehold
Du har ansvar for vedlikehold av din bolig (bruksenhet), slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de andre eierne. Det samme ansvar har borettslaget for fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute, etc. Borettslaget forsikrerbygningene, men du må skaffe deg egen innboforsikring.

Salg og utleie
Du kan fritt selge eller leie ut boligen din, ihht reglene i borettslagsloven. Hovedregelen er at det bare er fysiske personer som kan eie en bolig i et borettslag, og ingen kan eie mer enn én. Din bolig kan kjøpes på forkjøpsrett av andre medlemmer i Arendal Boligbyggelag. Hovedregelen for utleie er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Det er styret i borettslaget som formelt godkjenner utleie.

Fellesgjeld og skattefradrag
Når du kjøper bolig i nytt borettslag, vil en del av kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig lån som Arendal Boligbyggelag har forhandlet frem for alle boligene samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet som du betaler gjennom felleskostnadene. Når du skal kjøpe en bolig i Moy Terrasse borettslag, står det tydelig i prislisten hvor stor din andel av fellesgjelden blir. Du får fradrag for deler av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom du har inntekt du betaler skatt av. I tillegg får du formuesfradrag for din andel av fellesgjelden. I Moy Terrasse borettslag er ca 50 % av kjøpesum for boligen finansiert med fellesgjeld og 50% med egenfinansiering. Det er innvilget 40 års nedbetaling på lånet, hvorav de første 20 er uten avdrag. Dette gir en langsiktig og trygg finansiering. Dersom det ikke er ønskelig med fellesgjeld kan dette velges på kjøpstidspunktet eller senere etter nærmere avtale med Arendal boligbyggelag, såkalt Individuell nedbetaling av fellesgjeld.  

Felleskostnader
Du betaler felleskostnader èn gang i måneden. De dekker kapitalkostnader på fellesgjeld, og drift av borettslaget, som for eksempel kommunale avgifter, vaktmestertjenester, trappevask, forsikring av bygningene, felles energibruk og vedlikehold av uteområder og bygninger med mer.

Borettslag et trygt valg!
Vi som utbyggere, legger vekt på sikkerhet for den enkelte boligkjøper. Derfor gjøres en rekke tiltak for at prosjektet skal gjennomføres etter forutsetningene, herunder:
• Borettslaget bygges av et utbyggingsselskap som eies av to solide og erfarne boligbyggelag.
• Borettslaget er tilknyttet Arendal Boligbyggelag som forretningsfører
• Borettslaget blir medlem av Borettslagenes Sikringsfond som dekker manglende innbetaling av fellesutgifter
• Borettslaget finansieres med langsiktig lån med 40 års nedbetalingstid og 20 års avdragsfri periode.
• Borettslaget bygges av erfarne og solide entreprenører.
• Prosjektet har tegnet Fulltegningsforsikring som sikrer at utbyggerne tar ansvar for evt. usolgte leiligheter.

Interessert i Moy Terrasse?
Fyll ut skjema under – så holder vi kontakten.

Takk! Din påmelding er registrert. Du hører fra oss!
Oi! Noe gikk galt, prøv igjen eller ta kontakt med oss på tlf eller via mail.